Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมา กราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา กราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา และ รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมวางพวงมาลาและร่วมกราบสักการะในพิธีดังกล่าว


 
 
Untitled Document