Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.#หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
2. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร
ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 61
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 140328 ครั้ง
 
 
Untitled Document