Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด :
กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา รอบที่ 1)
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
 ยืนยันและรายงานเข้ารับโควตา
 ด้วยตนเองที่วิทยาลัยนครราชสีมา
 หรือ หากมีปัญหาขัดข้องให้ประสาน
 กับผู้ประสานงานโดยตรง
6-23 ธันวาคม 2561  รายงานตัวด้วยตนเองที่วิทยาลัยนครราชสีมา
 เอกสารรายงานตัว
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 สำเนาผลการศึกษา 5 ภาคเรียน 2 ชุด
 ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 5,500 บาท
  (พร้อมดำเนินการขอสมัครเพื่อกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา)
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้ประสานงาน
 ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 08-9425-7569
 อ.พิชชานาถ เงินดี หมายเลขโทรศัพท์ 08-8582-9212
  Line ID: @ilovenmc

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบมา
ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 30 พ.ย. 61
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 141164 ครั้ง
 
 
Untitled Document