Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง (รอบที่1)

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง (รอบที่1)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง (รอบที่1) (เอกสารแนบ)
ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 64
สร้างโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผ้เข้าชม : 137230 ครั้ง
 
 
Untitled Document