ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays"
ในวันที่ 1-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays" ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร และยังได้ร่วมฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา นครปฐม ซึ่งงานประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ และให้ความรู้เทคนิคเบื้องต้นในการวินิฉัยทางห้องปฏิบัติการ, สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกในปัจจุบัน รวมถึงการให้วัคซีนและการเตรียมมาตราการรับมือการระบาดในอนาคต


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 04 ส.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 22 ครั้ง