ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา กราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา และ รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมวางพวงมาลาและร่วมกราบสักการะในพิธีดังกล่าว


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 05 ส.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 21 ครั้ง