ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา กราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา และ รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมวางพวงมาลาและร่วมกราบสักการะในพิธีดังกล่าว


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 05 ส.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 54 ครั้ง