หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:30-14:00 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา โดยเหล่านักศึกษาได้อธิบายขั้นตอนการล้างมือทั้ง 7 ขั้นตอน พร้อมอธิบายประโยชน์และความสำคัญของการล้างมือที่ถูกวิธี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเรา โดยได้เปิดวิดีโอเพลงพร้อมคอยแนะนำน้องๆให้ปฏิบัติตามแต่ละขั้นอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นเหล่านักศึกษายังได้ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่ออ่านหนังสือเสียงบันทึกลงในแผ่นซีดี และมีกิจกรรมต่อเนื่องที่จะจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการใช้ชีวิตของน้องๆในลำดับต่อไป สำหรับน้องๆผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนทั่วไป ทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือปกติหรือได้รับความรู้จากการมองได้ แต่สามารถเรียนรู้จากการฟังเสียงเพื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถเรียนหนังสือได้ จึงอยากขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจน้องๆ โดยการให้ความรู้ สิ่งของ หรือโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯ เพิ่มเติมได้ที่ 044-213581 หรือทางเพจ https://www.facebook.com/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา/ เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสน้องๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 07 ธ.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 220 ครั้ง