ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับเล่าคณาจารย์และนักศึกษาทุกคณะของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง เวลา 08.00-10.30 น.


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 38 ครั้ง