หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนครราชสีมา และตัวแทนอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ร่วมด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนปากช่อง 2
ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.2561 ทีมประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยตัวแทนอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนปากช่อง 2.โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ คู่ความสนุก รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนจากแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงผลงานนวัตกรรมของตัวเองอีกด้วย


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 10 ก.พ. 61
จำนวนผู้อ่าน : 20 ครั้ง