HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.สีดา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ บ.หัวนาคำ ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา จำนวนผู้มารับบริการ 76 คน

ภาพประกอบ :