ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการมอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 13.00 ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมาพร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์คณะต่างๆและบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัด "โครงการมอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3" โดยการมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ให้แก่ตัวแทนจาก 37 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต.บ้านใหม่ ต.สุรนารี และ ต.โคกกรวด ณ หอประชุมลำตะคอง

ภาพประกอบ :