ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 อ.ดร.ปริวรรต สาคร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และให้เกียรติติดเข็มวิทยฐานะและสวมเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมขึ้นโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เวลา 07.00-12.00 น.

ภาพประกอบ :