HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : งานปฐมนิเทศผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560

รายละเอียดกิจกรรม : วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560 ณ ห้องประชุม 104A ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

ภาพประกอบ :