HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : แนะแนววิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมแนะแนววิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ทำให้น้องๆได้รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์มากขึ้น เร็วๆนี้ทางคณะของเราจะมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆที่สนใจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วยนะคะ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ **สำหรับน้องๆที่สนใจอยากทราบข้อมูลกำหนดการสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรหรือข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางข้อความหรือโทรสอบถามโดยตรงที่ อ.ดร.สราวุธ 089-313-7575 อ.ดร.ปริวรรต 084-937-4623 อ.รุ่งฤดี 087-719-5497

ภาพประกอบ :