HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : Campus Talk: MT around NMC วันที่ 16 ธันวาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Campus Talk: MT around NMC” ระหว่างเวลา 12:00-13:00 โดยท่าน อ.ดร.ปริวรรต และ อ.ดร.อาริยา เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งบอกเล่าความเป็นมาของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ชีวิตของนักเทคนิคการแพทย์ และตอบคำถามจากผู้ฟังที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ในช่วงเปิดและปิดรายการยังมีดนตรี Folk Song เพราะๆมาขับกล่อมผู้ฟัง อิ่มเอมทั้งข้าว ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงกันเลยค่ะ **สำหรับน้องๆที่สนใจอยากทราบข้อมูลกำหนดการสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรหรือข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางข้อความหรือโทรสอบถามโดยตรงที่ อ.ดร.สราวุธ 089-313-7575 อ.ดร.ปริวรรต 084-937-4623 อ.รุ่งฤดี 087-719-5497

ภาพประกอบ :