HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 และกีฬาสีสานสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรม : ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ร่วมด้วย รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา และทุกคนยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

ภาพประกอบ :