HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการมหกรรมเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค 4.0 ด้วยดนตรี กีฬา และความรัก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากส่วนงานและคณะต่างๆของวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กลุ่ม OTOP เทศบาลตำบลขามทะเลสอและบริษัทโตโยต้าไทยเย็น จำกัด ได้จัดโครงการมหกรรมเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค 4.0 ด้วยดนตรี กีฬา และความรัก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเวลา 08.00-16.30 น. โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้ทั้งสาระความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกัน

ภาพประกอบ :