HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “NMC Academic Service for Social” ณ วัดภูเขาลาด วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “NMC Academic Service for Social” ณ วัดภูเขาลาดและโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เตรียมกิจกรรมเปิดโลกเทคนิคการแพทย์ โดย ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์ ได้ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเอง สาธิตวิธีการตรวจหมู่เลือดจากปลายนิ้ว และยังมีเกมบิงโกที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับโรคและเชื้อโรคชิงของรางวัล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากคณะต่างๆ ของทางวิทยาลัยมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ภาพประกอบ :