HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 18 มีนาคม

รายละเอียดกิจกรรม : เนื่องด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ซึ่งในปีนี้ตัวแทนคณาอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ “รวมใจ สานฝัน อาจารย์ นักศึกษา” โดยมีกิจกรรมการถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดยางน้อย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

ภาพประกอบ :