HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : บริการวิชาการในงานย่าโม ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม : คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของวิทยาลัยนครราชสีมา (แพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ฯ) มาร่วมกันออกบู๊ตให้บริการวิชาการต่อพี่น้องชาวโคราช ในงานย่าโม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 เวลา 15.00-23.00 น. บริเวณหน้า อบจ.นครราสีมา นะคะ ซึ่งทางคณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดบริการตรวจหมู่เลือดฟรี แจกหนังสือคู่มือสุขภาพ และปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ภาพประกอบ :