HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : งานสืบสานวัฒนธรรมพิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ใน วันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และหน่วยงาต่างๆ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยและเสื้อลายดอก เพื่อร่วมในกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมพิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ทางวิทยาลัยนครราชสีมาจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งแต่ละคณะและหน่วยงานได้เตรียมอาหารทั้งคาวหวานมารับประทานร่วมกัน ซึ่งในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต มาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอีกด้วย

ภาพประกอบ :