HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ รร.หัวอ้อทะมวงสามัคคี ต.งิิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :