HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ วัดหนองไร่ บ.หนองไร่ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา จำนวนผู้มารับบริการ 162 คน

ภาพประกอบ :