HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วัดจินดาราม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ วัดจินดาราม บ.ท่าสวนยาง ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :