HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดใหม่อินทาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :