HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “สร้างจิตสำนึก รักองค์กรและทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 บุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “สร้างจิตสำนึก รักองค์กรและทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน” ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ภาพประกอบ :