HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา บู๊ทแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร และอาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา จัดบู๊ทแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย สำหรับน้องๆหรือผู้ที่สนใจวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์เป็นพิเศษ สามารถเข้าไปเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ได้โดยตรง ณ ลานน้ำพุชั้น G เดอะมอลล์โคราช

ภาพประกอบ :