HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต

รายละเอียดกิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต ๑๐ ล้านซีซี ครั้งที่ ๔ ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาพประกอบ :