HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ "อินทนิลเกมส์" ครั้งที่ 15

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันเสาร์ ที่ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ "อินทนิลเกมส์" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มาร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

ภาพประกอบ :