HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวทำนบ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :