HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : แนะนำเส้นทางสู่ อาชีพนักเทคนิคการแพทย์ ในงาน “โลกอาชีพในยุคดิจิตัล”

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 22 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พรรณี ชินเจริญพันธ์ และ อาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ ได้นำนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกบูธให้คำแนะนำเส้นทางสู่ อาชีพนักเทคนิคการแพทย์ ในงาน “โลกอาชีพในยุคดิจิตัล” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน และกิจกรรมแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เวลา 09.00-16.30 โดยมีน้องๆ นักเรียน ให้ความสนใจแวะเวียนมาสอบถามข้อมูลที่บู๊ทเป็นเระยะ ligaz

ภาพประกอบ :