HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว. อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของ สสจ.นครราชสีมา ณ บ้านตะคร้อ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :