HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงาต่างๆ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยและเสื้อลายดอก เพื่อร่วมในกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมพิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทางวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :