HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมบ้านสระแดงพัฒนา ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :