HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหินลับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :