HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :