HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ วัดเขาแตงโม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :