HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :