HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. นครราชสีมา ณ วัดบางกะพี้ หมู่ที่ 6 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :