HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาวัดเที่ยงธรรมพนาวัน บ้านคลองปูน ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา

ภาพประกอบ :