HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. จ.นครราชสีมา ณ วัดบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :