HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. จ.นครราชสีมา ณ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ตำบลพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :