HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :