HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 25623 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. จ.นครราชสีมา ณ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :