HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ของสสจ. จ.นครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :