HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : คณาจารย์ และนักศึกษา ออกค่ายอาสาให้บริการในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองบง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 20-21 มกราคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกค่ายอาสา บริการวิชาการให้กับประชาชนในชุมชน คณะครูและน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองบง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :