HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวิชาการระดับสถาบันแก่สังคม

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดโครงการ "บริการวิชาการระดับสถาบันแก่สังคม" กิจกรรม “การป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และการล้างมืออย่างไรให้ห่างไกลโรค” ณ โรงเรียนมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :