HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวรลานธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :