HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2564 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2564 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ณ บ้านหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ภาพประกอบ :