HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.ประทาย

รายละเอียดกิจกรรม : วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง (รัฐประชานุกูล) บ.ดอนวัว ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ผู้มารับบริการจำนวน 68 คน

ภาพประกอบ :